НЧ „Христо Ботев“ възобновява обичая „Старинна говедарчанска сватба“

село Говедарци
Към съдържанието

НЧ „Христо Ботев“ възобновява обичая „Старинна говедарчанска сватба“

село Говедарци
Публикуван от samokov365.com в обичаи · 18 август 2022
Tags: обичайчиталищеговедарцихристоботевgovedartsi
Читалище „Христо Ботев” в село Говедарци спечели финансиране на  проект „Старинна говедарчанска сватба”. Средствата са осигурени от  Национален фонд „Култура”.

Основната цел на проекта е съхранение на фолклорното наследство и  традиции. Чрез реализирането му ще се представи един интересен обичай –  старинна говедарчанска сватба. Това е семеен обичай, съхранен от  местните хора. Обредността съдържа три основни елемента на сватбеното  тържество – „Месене на квас”, „Бричене на младожена”, „Изводене на  невеста”. Кулминационен момент е общото празненство, в което ще се  включат останалите самодейни състави и публиката, като всичко е  обвързано с впечатляваща хореография и завладяващи ритми на характерните  народни хора и песни за случая.

Целият обичай ще бъде заснет. В проектните дейности освен кратък филм  е заложено и изготвяне на мобилна изложба. По този начин ще се  популяризира дейността и развитието на любителското творчество на  читалищата, участващи в проекта. Осъществява се приемствеността между  поколенията за предаване на народните обичаи. Възпитава се у младите  любов към националните традиции, към бита и културата ни.
Източници на статията:За сайта
Съдържанието в този сайт е обект на Закона за авторско право.  Създатели – Диана Кънчева и Георги Кацарски. Текстовете и снимките са от архива на читалището в Говедарци, Исторически музей  Самоков, личен архив на жители на Говедарци и авторски текстове и снимки.
Посетете фейсбук страницата
Назад към съдържанието