Девети фолклорен фестивал "Дар от природата"

село Говедарци
Към съдържанието

Девети фолклорен фестивал "Дар от природата"

село Говедарци
Публикуван от govedartsi.com в фестивал · 25 юли 2022
Tags: фестивалдаротприродатабазар

НЧ”ХРИСТО БОТЕВ-1928”
Кметство село Говедарци
ДЕВЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ”ДАР ОТ ПРИРОДАТА”
Покана
Имаме удоволствието да Ви поканим на Деветият фолклорен фестивал
„Дар от природата”, който ще се проведе на 27 август 2022г. в село Говедарци, община Самоков.
Във фестивала могат да участват фолклорни певчески и танцови състави и ансамбли, хорове, индивидуални изпълнители, както и клубове за народни хора.
Съставите участват с програма до 8 мин., ансамблите до 10мин.,а индивидуалните изпълнители до 5 мин.
Пребиваването на групите-транспорт, нощувки и храна са за сметка на участниците.. Очакваме заявките Ви до 15 август 2022г. на адрес:
Село Говедарци п. к. 2020
Общ. Самоков,обл. Софийска
НЧ”Христо Ботев-1928”
Телефони за връзка: , 0876278902-Спаска Костова-секретар на читалището
и e-mail: chitalishte_ govedarci@abv.bg
ПРЕДСЕДАТЕЛ на НЧ”ХРИСТО БОТЕВ-1928”
/Мария Арангелова/
РЕГЛАМЕНТ НА Деветият ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

”ДАР ОТ ПРИРОДАТА”
27 АВГУСТ 2022 г.
/По идея на НЧ ”Христо Ботев-1928” с. Говедарци, общ. Самоков/
Визитка
-Фолклорният фестивал ”Дар от природата” е Национален и има конкурсен характер.
-Във фестивала могат да участват певчески, инструментални, танцови групи, индивидуални изпълнители, разказвачи.
-Извън конкурсната програма занаячии и производители на български храни и продукти.
Цел
-Да стимулира издирването, съхранението и популяризиране на словесния, инструментален, танцов, обреден и песенен фолклор.
-Да даде възможност за откриване на таланти, които със своите интерпретации да вдъхновят нов живот на вековното ни наследство.
-Да създаде условия за културен обмен между различните етнически и етнографски групи в страната и за предаване на вековни културни ценности към следващите поколения.
-Да популяризира Самоковският край като място на дълголетна история и богати културни традиции в полза на развитие на туризма в селото и региона.
Регламент
-Право на участие имат представители на всички възрасти, разпределени по групи в съответните раздели:
-Първа възрастова група /до12 г./
-Втора възрастова група /до 18 г./
-Трета възрастова група /над 18 г./
Раздели и условия
-Словесно изкуство/приказки, предания, легенди и др. /до 4 мин.
-песенно изкуство
-индивидуални изпълнители участват с две народни песни
до 4 мин.
-камерни ансамбли, ГАФ ,хорови формации с две песни
до 8 мин.
-танцово изкуство
-танцовите състави се представят с два танца до 10мин.
-колективи за народни обичаи –до12мин
-Конкурс за народни носии
Оценяване
-На всички групи и индивидуални изпълнители ще бъдат връчени грамоти. Оценяването ще се извърши от професионално жури, като класира на първо, второ и трето място в отделните раздели и възрастови групи.
-Предвидени са и парични награди.
-Специалната награда на кмета на село Говедарци
Участие
Заявките се приемат до 15 август 2022г на адрес: с. Говедарци, пощенски код 2020,общ. Самоков, обл. Софийска, НЧ’’Христо Ботев-1928” или на имейл: chitalishte_govedarci@abv.bg
Транспортни разходи и разходи по пребиваването са за сметка на участниците.
Участниците ще бъдат уведомени за програмата до 22 август 2022г.
За допълнителна информация: 0876278902-Спаска Костова
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ”ДАР ОТ ПРИРОДАТА”
За сайта
Съдържанието в този сайт е обект на Закона за авторско право.  Създатели – Диана Кънчева и Георги Кацарски. Текстовете и снимките са от архива на читалището в Говедарци, Исторически музей  Самоков, личен архив на жители на Говедарци и авторски текстове и снимки.
Посетете фейсбук страницата
Назад към съдържанието