Съобщение

село Говедарци
Към съдържанието

Съобщение

село Говедарци
Публикуван от govedartsi.com в новини · 16 май 2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Държавно горско стопанство – Самоков, уведомява населението на село Говедарци, че от 17.05.2023 г. започва записването за дърва за огрев от склад с цена 122 лв. на куб.метър с транспорта.
За Говедарци са отпуснати 140 куб. метра дърва.
Записването ще става в Кметство в село Говедарци.
ДГС-СамоковЗа сайта
Съдържанието в този сайт е обект на Закона за авторско право.  Създатели – Диана Кънчева и Георги Кацарски. Текстовете и снимките са от архива на читалището в Говедарци, Исторически музей  Самоков, личен архив на жители на Говедарци и авторски текстове и снимки.
Посетете фейсбук страницата
Назад към съдържанието