Уведомление

село Говедарци
Към съдържанието

Уведомление

село Говедарци
Публикуван от govedartsi.com в новини · 31 март 2023
Tags: НПРилаговедарцирила
У в е д о м л е н и е
 
 
На 7 април (петък) 2023 г. ще се проведе среща между представители на Дирекция „Национален парк Рила“ и ползватели на пасища в Парка, част от процедурата по оповестяването на проекта на Годишен план за паша на  домашни животни и ползване на сено  на територията на Национален парк  „Рила“ през 2023 г.

 
Във връзка с оповестяването на Проект на Годишен план за паша на домашни животни и ползване  на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2023 г. Дирекция „Национален парк Рила“ организира среща със заинтересованите страни, която ще се проведе на 07.04.2023 г. от 14:00 до 16:00 часа в Посетителски информационен център на Дирекция в гр. Благоевград, ул. „Бистрица“ №12 В (кв. „Вароша“). На срещата ще бъдат обсъждани също влиянието на пашата на домашни животно върху природните местообитания, ценността на поддържаните  с паша приоритетни тревни местообитания, смисълът от изпълнение на агроекологични мерки, както и критерии, ред за подбор и допустимост при разпределяне на пасищния ресурс.
 
От Ръководството на ДНП „Рила“
За сайта
Съдържанието в този сайт е обект на Закона за авторско право.  Създатели – Диана Кънчева и Георги Кацарски. Текстовете и снимките са от архива на читалището в Говедарци, Исторически музей  Самоков, личен архив на жители на Говедарци и авторски текстове и снимки.
Посетете фейсбук страницата
Назад към съдържанието